top of page
Безконтактна-доставка-direct.png

Здравейте,

Знаем, че настоящата ситуация не е лесна за никого и от Direct искаме да сме тук, в случай че имате нужда от нас. Извънредните мерки призовават всички да останем по домовете си. Ако през тези дни Ви липсва нещо, каквото и да е, може да разчитате на нас да Ви го доставим без физически контакт. Ние можем да Ви доставим всичко, от което имате нужда, можем да отидем до аптека или хранителен магазин и да закупим това, което желаете.

 

Безопасността, здравето и благополучието на хората са наш приоритет.

Освен това, за да предложим най-добрите и безопасни услуги, ние ви информираме за мерките, които сме изпълнили:

Безконтактна доставка- Пратката се доставя от адреса на изпращача до адреса на получателя без физически контакт. Пратката се оставя на определено за целта място без физически контакт от страна на куриера с изпращача или получателя на пратката. Комуникацията с куриер са осъществява само и единствено посредством телефонно обаждане и не се изисква подпис на устройството на куриера.

Взимането и доставянето на пратката се осъществява със задължително спазване на дистанция от минимум 1,5 метра, като за целта на адреса трябва да има обособено/посочено за целта място на взимане или доставяне. При желание на клиента, пратката може да бъде взета или доставена от/на посочено от клиента място без да се налага среща с куриера.

Екипът на Delegate courier, препоръчва заплащането на куриерската услуга да се извършва онлайн,посредством системата на ePay.

Ще продължим да работим, за да гарантираме, че ще Ви предоставим най-доброто обслужване през следващите седмици и ще Ви информираме за всякакви новини в това отношение. Очакваме да Ви помогнем в тази трудна ситуация по-добре за всички.

Най-добрите пожелания,
екипът на Direct

16.03.2020

Документи

20.08.2018

"Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
„Избор на доставчик на ДМА и ДНА в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка на ДМА, необходими за разработване на иновацията;
Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за доставка на ДНА, необходими за разработване на иновацията.” в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-1.005-0248 "Разработване на иновации от "ДИРЕКТ.БГ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „ДИРЕКТ.БГ“ ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

bottom of page