top of page
"Директна" доставка "Direct" до 90 мин.

Пратката се доставя директно от подател до получател по възможно най-бързия начин (по-бързо от позволеното...) с гарантиран срок за доставка до 90 мин.  от момента на приемането ѝ за изпълнение (статус Приета). Директни доставки за доставка на същия ден се заявяват до 16:30ч.
 

24 часа доставка

Доставка до края на следващия работен ден....

Пратката се доставя до края работния ден...

Икономична доставка

Пратката се доставя в рамките на до 3 часа...

Стандартна доставка
bottom of page