"Директна" доставка "Direct" до 90 мин.

Пратката се доставя директно от подател до получател по възможно най-бързия начин (по-бързо от позволеното...) с гарантиран срок за доставка до 90 мин. от приемането. Директни доставки за доставка на същия ден се приемат до 16:30ч.

 

Please reload