top of page
"Стандартна" доставка за 3 часа
доставка до 3 часа, куриер, direct.bg

Пратката се взима от адреса на изпращача и се доставя до посочения адрес на получателя срещу подпис. Пратката се доставя в рамките на същия ден на заявяването със средна продължителност 3 часа от момента на приемането за изпълнение (статус Приета). Часовете на взимане и доставяне могат да бъдат фиксирани по желание на клиента с надбавката "фиксиран час". Пратки с гарантиран срок за доставка на същия ден са заявяват до 15:00ч. Пратките приети след това се доставят по възможност на същия ден, но е възможно да останат за доставка и на следващия ден.

24 часова доставка

Доставка до края на следващия работен ден....

Пратката се доставя до края работния ден...

Иконочмина доставка за днес
Директна доставка

Пратката се доставя по възможно най-бързия начин, до 90 минути...

bottom of page