top of page
Изчисляване на цена с ценовите таблици

 

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

        

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада


Документи - Документна пратка формат А4
Пратка 30x20x20см. - Пратка с максимални размери до 30x20x20 см.
Пратка 60x30x30см. - Пратка с максимални размери до 60x30x30 см.
Пратка 150x40x40см. - Пратка до 1.5 м. дължина и наведнъж преносима.
Пратка 200x50x50см. - Пратка до 2м. дължина и с не повече от 5 бр. пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според                               кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете таблицата Документи, Пратка 30x20x20см., Пратка 60x30x30см.,Пратка 150x40x40см. или Пратка 200x50x50см.,  според това каква е пратката. Засечете по номерата на зоните за взимане и доставяне. 

 

bottom of page