top of page
експресна доставка в рамките на деня

Услугите, които можем да изпълним за Вас, са експресна доставка в рамките на деня с куриер, за които да се  отдели време и да се изпълнят специфични изисквания  при доставката, като взимане на входящ номер,  обработка на документи на място, решаване на възникнали  казуси по време на изпълнението на куриерската доставката,  доставка с куриер на подаръци, цветя или по-обемисти пратки в рамките на деня.  

Можем да извършим достава на чуплива пратка, доставка на крехка пратка, която изисква внимание от куриера и специфичен транспорт, като доставка на цветя, доставка на торта и т.н. 

Според спешността на доставката различните куриерски услуги са разделени в 4 категории с различен срок на изпълнение.​

Според големината на пратката куриерските услуги са разделени в 5 категории.

pismo-1.png
mini-paket-1.png

Куриерът доставя пратката директно от подател до получател по възможно най-бързия начин (по-бързо от позволеното...) с гарантиран срок за доставка до 90 мин.  от момента на приемането ѝ за изпълнение (статус Приета).

Директни доставки за доставка на същия ден се приемат до 16:30ч.

Куриерът взима пратката от адреса на изпращача и я доставя до посочения адрес на получателя срещу подпис. Куриерската услуга де извършва в рамките на същия ден на заявяването със до 3 часа т момента на приемането за изпълнение (статус Приета). Часовете на взимане и доставяне на пратките от куриер, могат да бъдат фиксирани по желание на клиента с надбавката "фиксиран час". Куруерски услуги с гарантиран срок за доставка на същия ден се заявяват до 15:00ч. Курирска услуга заявена след това се изпълнява по възможност на същия ден, но е възможно експресната доставка да остане за изпълнение и на следващия работен ден.

paket.png

Пратката се доставя по оптимизиран маршрут на куриера със срок на доставка от 3 часа до края на следващия работен ден. Поръчки, приети до 13:00 ч. се доставят до края на същия работен ден. 

3-kg.png

Пратката се взима от адреса на изпращача и се доставя до посочения адрес на получателя, до края на следващия работен ден, за пратки заявени до 13 часа.. Доставката се извършва по-оптимален маршрут на куриера и може да бъде взета както в деня на заявяване, така и в деня на доставка. Вземането на пратката не влияе на срока на доставка.

maksi-paket-1.png

 

Ако имате специфични изисквания към доставките,  искате да уточним как биха се напаснали услугите спрямо Вашия начин на работа или имате всякакъв друг въпрос, моля попитайте:  


тел. 02 928 98 98 

Фиксиран час + 2,40 лв.

Фиксиран час за взимане или доставяне на пратка от куриер – интервал 30 минути.
 

Делегирана задача + 2,40 лв.

Куриерска услуга с входиране на документ, изчакване на място от куриера за обработка на документи, вземане на входящ номер. Изпълнение на делегирана задача извън стандартната куриерска услуга. 
 

Престой на куриер

Престой на куриер над 10 минути се заплаща по 1.20 лв. за всеки 5 минути.

Наложен платеж + 4,80 лв.

Наложения платеж се връща от куриера в брой на същия работен ден за пратките заявени до 12:00 часа и най-късно на следващия работен ден за пратките заявени след 12:00 часа.
 

Обратна разписка + 2,40 лв.

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.
 

Обратен курс + 68%

Пратка с връщане при подателя с наложен платеж, подпечатени документи, обратна разписка, приемо-предавателен протокол и др.
 

Всички цени са с ДДС

bottom of page