top of page
куриер
курисерски услуги
градски куриери
София
Заяви куриер
Бърза заявка от образец
Справка за извършени куриерски услуги
Наложени платежи на доставки за софия
бърза доставка
Издадени фактури за извършени куриески услуги
Договор за курирски услуги от Direct.BG
calculator.png

Доставка с куриер на екпресни пратки за София в рамките на 1 час.
 

​Делегирайте ни не само доставки, но и задачи. Оптимизирайте времето си! 

  • Изпълнение на делегирани задачи от куриер.
     

  • Доставка с куриер на букети с цветя, кошници с цветя или подаръци и пратки, изискващи специално внимание.
     

  • Доставка и заверяване на фактури с куриер, изчакване на място за обработването им и връщане на заверените копия в рамките на деня.
     

  • Входиране документи с куриер, изчакване на тяхната обработка и взимане на входящ номер, обратна разписка, приемо-предавателен протокол и др.


Всички пратки се доставят директно на получателя, от куриера взел пратката, без препредаване. Това гарантира висока степен на сигурност и конфиденциалност на услугата. Пратките се доставят задължително срещу име и подпис от получателя.
 

Изтеглете нашето мобилно приложение

Лесно заявяване и проследяване на всяка доставка

Изтегли мобилното приложение
Изтегли от Delegate courier от app Store
Мобилно приложение за доставки

"Информация за сключен административен договор за безвъзмездна финансова  помощ за изпълнение на Проект
№ BG16RFOP002-1.005-0248 с наименование  "Разработване на иновации от "ДИРЕКТ.БГ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."

17.05.2018 г.

bottom of page